Text


Opis

Moduł Text to zestaw metod do wykonywania operacji na ciągach znaków - pobierania informacji o ciągach znaków, przekształcania ciągów znaków, dzielenia i łączenia ciągów znaków oraz wyrażeń regularnych.

Pobieranie informacji o ciągach znaków

Do pobierania informacji zawartych w ciągach znaków służą następujące funkcje

Przekształcanie ciągów znaków

Do przekształcania ciągów znaków służą następujące funkcje

Dzielenie i łączenie ciągów znaków

Do dzielenia ciągów znaków służą następujące funkcje

Do sklejania ciągów znaków służą następujące funkcje

Jednym z zastosowań funkcji join() jest sklejanie warunków zapytań SQL budowanych dynamicznie. Wówczas tablica ciągów znaków do sklejenia zawiera warunki natomiast łączącym je ciągiem znaków jest and (poprzedzony i zakończony spacją).

Wyrażenia regularne

Do wykonywania operacji na ciągach znaków z użyciem wyrażeń regularnych zdefiniowano następujące funkcje

Przykłady

Pobieranie informacji o ciągach znaków

$=(@text, "unlikelihood")
$=(@from, $indexOf($@text, "l"))
$=(@to, $lastIndexOf($@text, "e"))
$if($<($@from, 0), { $=(from, 0) })
$if($<($@to, 0), { $=(to, $stringLen($@text)) })
$if($<($@from, $@to), {
  $subString($@text, $@from, $+($@to, 1))
})

 

Przekształcanie ciągów znaków

$=(@in, "  LikELIHooD ")
$=(@out, $replace($toLower($trim($@in)), "lihood", "ness"))
$@out

 

Dzielenie ciągów znaków

$=(@name, (String)null)
$for(@name, $split("Ann;John;Thomas;Margaret;Maria", ";"), {
  $@name<br>
})

 

Łączenie ciągów znaków

$=(@names, $join(["Ann", "John", "Thomas", "Margaret", "Maria"], ";"))
$@names

 

Wyrażenia regularne - wyświetlenie źródła obiektu

$=(@objectSource, $sql.readLine("select tag from p_objects where id = ?", [$currentObject()], [String]))
$replaceRegex($replace($toHTML((String)$@objectSource[0]), " ", "&nbsp;"), "\r?\n", "<br>")

 

API

http://jpalio.torn.com.pl/modules/palio/modules/Text.html