Admin


Wstęp

Moduł Admin zawiera funkcje pomocne przy zarządzaniu serwerem jPALIO.

Wszystkie funkcje możemy podzielić na następujące grupy:

Przykłady

Przykład 1: Wyświetlenie informacji na temat odwiedzin danej strony

<p>This page was visited $admin.getPageVisitedCount() times from $toString($admin.getPageCreatedDate(), "yyyy-MM-dd HH:mm:ss").</p>
<p>Last modified $toString($admin.getPageLastUpdated(), "yyyy-MM-dd HH:mm:ss").</p>

 

Przykład 2: Wyświetlenie na stronie wersji serwera i daty ostatniego restartu

<p>We are powered by jPALIO $admin.getPalioSpecificationVersion() ($admin.getPalioImplementationVersion()).</p>
<p>Last server restart was made on $toString($admin.getStartedDate(), "yyyy-MM-dd HH:mm:ss") (running $toBigDecimal($/($-($time.now(), $admin.getStartedDate()), 86400), 1) days).</p>