Hetman   - Wstęp

Hetman jest rozszerzeniem jPALIO wspomagającym tworzenie oraz implementację wszelkiego rodzaju procesów sprzedaży, obiegu dokumentów (tzw workflow). Hetman został zaprojektowany tak aby programista w jak najprostszy sposób mógł zdefiniować oraz zaimplementować proces.

Główne cechy Hetmana

Tworzenie  procesu przy użyciu Hetmana sprowadza się do następujących kroków: