Media


Opis

Moduł Media udostępnia metody do generowania adresów obiektów multimedialnych oraz do odtwarzania na stronach filmów w formacie FLV.

Adresy obiektów multimedialnych mogą być generowane za pomocą metod url(String code) oraz simpleUrl(String code) gdzie code jest kodem obiektu multimedialnego w tabeli systemowej p_media. Różnica pomiędzy powyższymi metodami polega na tym, że metoda simpleUrl generuje adres URL obiektu multimedialnego w formie czytelnej dla użytkownika. Adres URL wygenerowany za pomocą metody simpleURL ma postać

/media/nazwa_instancji_jpalio/kod/obiektu/multimedialnego.rozszerzenie

gdzie

/media - nazwa serwletu
/nazwa_instancji_jpalio - nazwa instancji jPALIO
/kod/obiektu/multimedialnego.rozszerzenie - część adresu utworzona w oparciu o kod obiektu multimedialnego w taki sposób, że człony kodu obiektu multimedialnego odpowiadające ścieżce katalogowej są oddzielane znakiem "/"

Metoda simpleUrl jest bardzo użyteczna przy umieszczaniu w kodzie jPALIO arkuszy stylów czy skryptów, które zawierają odnośniki do innych elementów (grafik, animacji, innych arkuszy stylów i skryptów). Jeżeli w jDesignerze przy dodawaniu do mediów akruszy stylów i skryptów oraz elementów z nimi powiązanych zostanie zachowana struktura katalogowa z dysku (czyli strukturze katalogów na dysku będzie odpowiadać struktura katalogów w jPALIO), wówczas nie będzie potrzeby modyfikowania źródeł arkuszy stylów i skryptów. jDesigner przy dodawaniu plików do mediów sugeruje kod obiektu zgodny z oczekiwanym przez metodę simpleUrl.

Do umieszczania na stronach odtwarzacza filmów FLV służy metoda videoFlash, która umożliwia określenie położenia pliku FLV, rozmiarów odtwarzacza, czasu buforowania oraz widoczności kontrolek.

Przykłady

Odtwarzanie pliku FLV na stronie WWW

$=(@flv, $media.url("movies.jPALIO.flv"))
$media.videoFlash($@flv, 600, 480, "jPALIO", 10, true, true, true, true, true, true, "") 

API

http://jpalio.torn.com.pl/modules/palio/modules/Media.html