Remote


Wstęp

Konektor pozwalający na połączenia do oczekujących listenerów Remote. Implementacja konektora znajduje się w klasie palio.connectors.RemoteConnector. Jak każdy konektor w jPALIO jest on z definicji w puli. W jPALIO jest on używany w module Remote. Poszczególne metody konektora implementują następujące komendy protokołu Remote:

Zobacz także:


[Remote] Konfiguracja
 

Konfiguracja konektora

Parametry konfiguracyjne:

Nazwa Opis Uwagi
name Nazwa konektora Wartość wymagana
url Url do listenera Remote Wymagany url w postaci remote://host_name[:port]/instance
user Login użytkownika Wartość wymagana
password Hasło użytkownika Wartość wymagana
timeout Czas oczekiwania na odpowiedź serwera Wartość opcjonalna (w sekundach)

Poza parametrami specyficznymi dla tego konektora, można podać również standardowe parametry dla wszystkich połączeń.

Zobacz także:


[Konektory] Konfiguracja i parametryzowanie konektorów