Remote


Wstęp

Listener Remote tworzy gniazdo i nasłuchuje na dane. Implementacja tego listenera jest w klasie palio.listeners.RemoteListener. W przypadku otrzymania danych przez listener wywołuje on podany w konfiguracji obiekt lub metodę z określonego modułu. Oba rodzaje wywołań mogą być parametryzowane. Listener służy do obsługi protokołu Remote i powinien być używany razem z konektorem RemoteConnector.

Zobacz także:


[Remote] Konfiguracja
 

Konfiguracja listenera

Parametry konfiguracyjne:

Nazwa Opis Uwagi
class Nazwa klasy tego listenera Należy podać wartość palio.listeners.RemoteListener
port Numer portu Wartość wymagana
user Nazwa użytkownika Wartość wymagana
password Hasło użytkownika Wartość wymagana
modules Nazwy modułów dozwolonych do wywoływania Można podać wiele nazw oddzielonych spacją
objects Kody obiektów dozwolonych do wywoływania Można podać wiele kodów oddzielonych spacją