Remote


Opis

Moduł Remote służy do komunikowania się oraz zdalnego wywoływania metod modułów i obiektów na innych serwerach jPALIO. Komunikacja jest oparta na binarnej serializacji obiektów Java. Aby zdefiniować połączenie ze zdalnym serwerem jPALIO, należy utworzyć konektor na serwerze źródłowym oraz listener na serwerze docelowym. Więcej dokumentacji znajdziesz w dokumentacji protokołu Remote.

Zobacz także:


[Remote] Konfiguracja
 

Przykłady

Poniższe przykłady zakładają, że zdefiniowano konektor o nazwie "remote" typu RemoteConnector oraz wywoływane moduły/obiekty zostały udostępnione w konfiguracji listenera na zdalnym serwerze jPALIO.

Poniższy przykład wykorzystuje dostęp do zdalnego modułu SQL w celu pobrania liczby użytkowników zdalnego serwera jPALIO:

$=(@users, (Object[])$remote.invoke(remote, sql, readLine, ["select count(*) from P_USERS"]))
<p>Na zdalnym portalu jest utrzymywanych $@users[0] użytkowników.</p>

Poniższy przykład wykorzystuje dostęp do zdalnych obiektów jPALIO w celu weryfikacji zamówienie użytkownika:

$=(@response, (Boolean)$remote.invokeObject(remote, order.verifyOrder, [$@orderId]))
<p>Zgłoszenie $@orderId zostało $?($@response, "przyjęte", "odrzucone").</p>

API

http://jpalio.torn.com.pl/modules/palio/modules/Remote.html