Wsc


Opis

Moduł Wsc (WebService Client) jest modułem wewnętrznym jPalio służącym do uproszczonej komunikacji przez WebSerwis. Nie wymaga on od użytkownika definiowania ani tworzenia klas, a wymaga od niego wyłącznie wiedzy na temat funkcji jakie dana usługa udostępnia. główne zadania modułu to:

Moduł ten jest modułem w stanie testowym i posiada kilka błędów które ograniczają jego zastosowanie w aktualnej wersji. W przyszłości problemy te zostaną usunięte. Znane problemy to:

Przykłady

Proste wywołanie zdalnej funkcji z rezultatem zapisanym do zmiennej @result:

Wywołanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich tworzy wirtualnie właściwą klasę na podstawie podanego WSDLa i przypisuje mu podany przez użytkownika znacznik. Następnie następuje proste wywołanie zdalnej funkcji.

$wsc.registerService("myService","http://sample.com/sampleSerwice.wsdl")$=(@result,$wsc.invokeMethod("myService", "sampleFunction", (Object[])["Some text param 1", $@someParam2]))

Nazwę usługi można pominąć korzystając z funkcji operujących na domyślnej usłudze (parametr ten jest wtedy pomijany), jednak w ramach danego wywołania strony może istnieć tylko jedna domyślna usługa. Ponowne wywołanie $registerService() nadpisze poprzednio zdefiniowaną usługę.

$wsc.registerService("http://sample.com/sampleSerwice.wsdl")$=(@result,$wsc.invokeMethod("sampleFunction", (Object[])["Some text param 1", $@someParam2]))

API

http://jpalio.torn.com.pl/modules/palio/modules/Wsc.html