Newsletter


Opis

Newsletter służy do zarządzania wysyłką wiadomości e-mail do subskrybentów.

Moduł udostępnia funkcjonalność nie tylko to zarządzanie pojedynczymi użytkownikami, ale pozwala także przypisywać ich do grup subskrybentów i zarządzać kompleksowo całymi grupami. Dodatkowo posiada mechanizm operowania na statusach użytkowników i grup przez co można dokonywać tymczasowego blokowania użytkowników bądź ich aktywacji. Mechanizm newslettera zatem nadaje się doskonale do organizacji masowej wysyłki maili oraz do dystrybucji informacji drogą elektroniczną.

Moduł newsletter działa niezależnie od systemu CMS jPALIO, aczkolwiek po zainstalowaniu na instancji systemu zarządzania treścią jest on całkowicie zintegrowany z tym modułem i możliwe jest zarządzanie newsletterem z poziomu panelu CMS.

Przykłady

Stworzenie grupy subskrypcyjnej "Info group" oraz użytkownika, który zostaje do niej przypisany:

$=(@groupId, $newsletter.createGroup("Info group"))
$=(@activationKey, $user.createPassword($@passLength))
$=(@userId, $newsletter.createSubscriber($@emailAddress, $@firstName, $@lastName, (String)null, (String)null, $@activationKey))
$newsletter.subscribeGroup($@userId,$@groupId


Początkowo użytkownik jest zablokowany, odblokowywanie użytkownika  następuje poprzez podanie kodu aktywacyjnego wygenerowanego przy tworzeniu użytkownika:

$newsletter.activateSubscriber($@userId, $@activationKey)


Stworzenie przykładowej wiadomości i wysłanie jej do grup subskrypcyjnych o id 1,2 i 3. Przy wysyłaniu wiadomości należy podać login i hasło do serwera smtp:

$=(@groupsIDs,[1,2,3])
$=(@messageId, $newsletter.createMessage("sender name","Message title", "Message content", $@groupsIDs))
$newsletter.sendMessage($@messageId, "login", "pass")

 

Schemat bazy danych

Konfiguracja

Newsletter jest zewnętrznym modułem, dlatego należy w pliku konfiguracyjnym instancji dokonać wpisu określając adres serwera pop3, smtp oraz dodatkowe parametry połączenia:

<module name="newsletter">
    <smtp_server>127.0.0.1</smtp_server>
    <pop3_server>127.0.0.1</pop3_server>
    <charset>ISO-8859-2</charset>
    <smtp_auth>true</smtp_auth>
</module>

 

API

http://jpalio.torn.com.pl/modules/palio/modules/Newsletter.html