Pipe


API

Dokumentacja funkcji modułu Pipe dostępna jest pod adresem http://jpalio.torn.com.pl/modules/palio/modules/Pipe.html.

Opis

Moduł Pipe umożliwia operację na strumieniach. Strumienie są to ciągi danych, na których możemy wykonywać takie same operacje jak na zmiennych. Dodatkowo strumienie posiadają wspólny interface niezależnie od źródła danych, tzn. że źródłem danych może być zarówno plik jak i adres URL.

 

Kiedy stosujemy strumienie? Strumienie są najczęściej wykorzystywane gdy mamy do czynienia z dużą ilością danych. Jeśli nie chcemy lub nie mamy możliwości trzymania całej zawartości pliku w pamięci, strumienie są doskonałym rozwiązaniem, gdzie odczytujemy plik linijka po linijce. Tak samo gdy nie chcemy otwierać całego pliku a potrzebujemy tylko fragment, możemy przeczytać tylko interesujące nas dane i zamknąć strumień.

Przykłady

Przykład 1
Odczyt i wypisanie na ekran logów jPALIO

$try({
 $try({
  $=(reader, $pipe.openReader("/opt/jpalio/logs/jpalio.log", "FILE", "ISO-8859-2"))
 }, {
  $error.getLastError()
  $=(reader, null)
 })
 
 $ifNotNull($reader, {
  $pipe.readLines((java.io.BufferedReader)$reader, "line", {
   $line<br>
  })
 })
}, {
 $pipe.closeReader((java.io.BufferedReader)$reader)
})


Przykład 2
Zapis kilku linii tekstu do pliku 

$try({
 $try({
  $=(writer, $pipe.openWriter("/tmp/abc.xyz", "FILE", "ISO-8859-2"))
 }, {
 	$error.getLastError()
  $=(writer, null)
 })
 
 $ifNotNull($writer, {
  $pipe.write((java.io.BufferedWriter)$writer, "first line of text\n")
  $pipe.write((java.io.BufferedWriter)$writer, "second line of text\n")
  $pipe.write((java.io.BufferedWriter)$writer, "third line of text\n")
 })
}, {}, {
 $// Need to close pipe.
 $pipe.closeWriter((java.io.BufferedWriter)$writer)
})

$// Display and delete file.
$replaceRegex($toString((byte[])$disk.read("/tmp/abc.xyz"), "ISO-8859-2"), "\n", "<br>")
$disk.deleteFile("/tmp/abc.xyz")