Bar


Opis

Moduł generuje obrazki z kodami kreskowymi. Obsługiwane są następujące rodzaje kodów:

Standardowe parametry obsługiwane przez wszystkie typy kodów:

Jeżeli chcemy podawać wymiary w pikselach zamiast milimetrach musimy użyć funkcji przeliczającej pix2mm(Long, Long).

Przykłady

Przykład 1: Stworzenie obrazka z barkodem bez dodatkowych parametrów

<img src="$bar.inter25BarURL("123456", (Map)null)">
Przykład 2: Stworzenie obrazka z pomniejszonym barkodem bez tekstu (same paski)

$=(@smallBarParams, util.emptyMap())
$util.put((Map)$@smallBarParams, "MsgPosition", "None")
$util.put((Map)$@smallBarParams, "BarHeight", 5)
<img src="$bar.inter25BarURL("123456", (Map)$smallBarParams)">
Przykład 3: Strona HTML wyświetlająca barkody podane w parametrze _Barcode (kody cyfrowe rozdzielane przecinkami)

${
	@codes = text.split((String)_Barcode, ",");
	@code = (String)null;
	@cellsPerRow = 3;
	@currentCell = 1;
}<html>
<body>
<table border="0" width="100%"><tr>
	$for(@code, $@codes, {
		<td align="center"><img src="$bar.inter25BarURL($@code, (Map)null)"></td>
		$++(@currentCell)
		$if($>($@currentCell, $@cellsPerRow), {
			$=(@currentCell, 1)
			</tr><tr>
		})
	})
</tr></table>
</body>
</html>

API

Dokumentacja funkcji modułu Bar dostępna jest pod adresem http://jpalio.torn.com.pl/modules/palio/modules/Bar.html.