Uruchamianie aplikacji


Wersje serwera, wersje klienta

Aby poprawnie korzystać z aplikacji jDESIGNER należy zawsze uruchamiać wersję właściwą dla odpowiedniej wersji serwera, do którego chcemy się połączyć.

Tabelę powiązań wersji klienta z wersjami serwera można zawsze odnaleźć na stronie głównej aplikacji http://jdesigner.torn.com.pl. Wersje aplikacji dostępne są w dwóch trybach: stabilne (stable) oraz rozwojowe (latest). Zależnie od sposobu uruchamiania, możliwe jest uruchomienie dowolnej wersji aplikacji, najnowszej wersji stabilnej oraz najnowszej rozwojowej.

Aplikację można uruchamiać na wiele sposobów. Nie wszystkie wymagają odwiedzania strony głównej aplikacji.

Uruchamianie z panelu administracyjnego serwera

Opisany niżej sposób uruchamiania aplikacji jest najprostszym i zalecanym sposobem uruchamiania.

Jeżeli chcemy uruchomić aplikację, aby połączyła się z konkretnym serwerem, wystarczy uruchomić w przeglądarce panel administracyjny tego serwera:

Nie zależnie od wybranej wersji panelu, przy każdej nazwie instancji jest wyświetlony odnośnik jDESIGNER. Po kliknięciu uruchomi się aplikacja w wersji zalecanej dla tego serwera. Co więcej, po uruchomieniu wyświetli się od razu okienko łączenia z wybraną instancją na tym serwerze. W konfiguracji serwera, możesz określić czy ma być uruchamiana najnowsza stabilna (stable) wersja dostępna dla tego serwera czy najnowsza dowolna (latest) dla tego serwera.

Jeżeli często uruchamiasz aplikację w tym trybie, możesz zapamiętać adres odnośnika i na końcu dodać swój login, czyli np. "&user=nazwa_użytkownika". W takim przypadku aplikacja w oknie logowania uzupełni automatycznie Twój login.

TODO Dać link do konfiguracji serwera

Uruchamianie ze strony głównej jDESIGNER'a

Na stronie głównej aplikacji są wyświetlone dwie zakładki, dzięki którym może być uruchomiona aplikacja.

Zakładka Uruchamianie wyświetla tylko stabilne wersje aplikacji pogrupowane względem kolejnych przedziałów wersji serwera.
Zakładka Wersje testowe wyświetla wszystkie wersje aplikacji (łącznie z testowymi). Przy wersjach, które są oznaczone jako stabilne jest wyświetlona w nawiasie publiczna nazwa wersji.

Uruchamiając aplikację zwróć uwagę na wersję serwera, do której aplikacja jest dedykowana. Po kliknięciu na wybraną wersję aplikacji, użytkownik ma do wyboru dwa sposoby dostępu do aplikacji:

Odnośnik Uruchom uruchamia aplikację przy użyciu technologii Java Web Start (jest to bardzo wygodny sposób uruchamiania aplikacji, wystarczy jedno kliknięcie w przeglądarce - aby zawsze uruchamiać tą wersję można zachować odnośnik do aplikacji).
Odnośnik Pobierz powoduje pobranie aplikacji w postaci archiwum ZIP na lokalny dysk komputera. Po pobraniu wystarczy archiwum rozpakować i uruchomić skrypt launch-jdesigner.bat lub launch-jdesigner.sh (zależnie od systemu operacyjnego).