Zarządzanie połączeniami


Opis

Zarządzanie połączeniami jest modułem aplikacji jDesigner odpowiedzialnym za konfigurację połączenia aplikacji z serwerem jPALIO. Dostęp do modułu odbywa się za pomocą wybrania przycisku "Połączenia" w panelu górnym aplikacji. Szczegółowo jest to pokazane na poniższym obrazku: Moduł zarządzania połączenia nie tylko służy do nawiązania połączenia z instancją, ale wykorzystywany jest często do gromadzenia i zapisywania często używanych połączeń, przez co praca z kilkoma instancjami czy przełączanie się między instancjami jest proste i nie wymaga zapamiętywania parametrów połączenia.

Przycisk  "Połączenia" do uruchomienia modułu jest dostępny zaraz po otwarciu aplikacji. Po nawiązaniu połączenia z instancją w dalszym ciągu przycisk i moduł jest dostępny, można wtedy przeglądać aktywne sesje oraz nawiązywać nowe za pomocą tego modułu.

UWAGA:
Jeżeli połączenie w trakcie aktywnej sesji zostanie przerwane i serwer nie będzie dostępny ikona przycisku "Połączenia" zmieni się. Będzie to wyglądało jak na rysunku poniżej:W momencie, kiedy serwer będzie ponownie dostępny sesja zostanie automatycznie przywrócona.

Wyszukiwanie instancji

Aplikacja jDesigner pozwala gromadzić i zapamiętywać często używane połączenia. W zakładce "Wyszukiwanie" przy otwieraniu nowej sesji widoczne są zapamiętane adresy połączeń wraz z nr portu przez który jDesigner łączy się z serwerem.

Widok listy połączeń przedstawiony jest na obrazku:Dodanie nowego połączenie możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku plusa, analogicznie usunięcie zaznaczonego serwera następuje po użyciu przycisku minusa. Przy dodawaniu połączenia należy wypełnić okno dialogowe podając nazwę hosta oraz port:
Po wybraniu serwera i wciśnięciu przycisku plusa w drzewie serwera automatycznie pobierana jest lista instancji z serwera, co umożliwia połączenie się z instancją poprzez dwukrotne kliknięcie na liście instancji. Zatem, na liście wyszukiwania widoczne są serwery wraz z listą instancji, natomiast nie ma możliwości dodawania połączenia do pojedynczej instancji.

Ulubione

Zakładka Ulubione w oknie tworzenia nowej sesji zawiera listę zapamiętanych połączeń wraz z loginami użytkownika. Przy korzystaniu z ulubionych połączeń wymagane jest tylko do połączenia podanie hasła zapamiętanego użytkownika.

Wygląd tej zakładki możemy zobaczyć poniżej:Aby zapamiętać aktywne połączenie w ulubionych należy przejść do okna aktywnych sesji (Przycisk "Połączenia" przy aktywnej sesji - szczegółowo zostanie to opisane niżej.) i wybrać z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy na nazwie wybranego połączenia opcję "Dodaj do ulubionych":
Sesje

Sesja jest pojedynczym połączeniem nawiązanym pomiędzy aplikacją jDesigner a serwerem jPALIO. Podczas pracy z aplikacją możliwe jest otwieranie wielu sesji jednocześnie. Zarządzanie aktywnymi sesjami jest możliwe poprzez okno "Wybieranie sesji" dostępne pod przyciskiem "Połączenia" pokazanym w opisie. Jeżeli aplikacja nie posiada jeszcze żadnej sesji pojawi się automatycznie okno otwierania nowej sesji zamiast okna aktywnych połączeń.

Okno aktywnych połączeń zawiera listę sesji powiązanych z aplikacją. Wygląda ono następująco:


Operacje, jakie można wykonać na aktywnych połączeniach dostępne są w menu kontekstowym prawego przycisku myszy. Poniżej pokazano wygląd menu aktywnego połączenia:Jak widać jest to miejsce w którym można także zmienić hasło użytkownika wykorzystywane do łączenia się z instancją oraz podgląd podstawowych informacji o użytkowniku. Jest to jedyne miejsce gdzie można dokonać podglądu swoich danych.