Moduł Obiekty


Opis

Podstawowy moduł jDesigner’a to moduł Obiektów. Pozwala on na zarządzanie, tworzenie, edycję dowolnego typu obiektów w jPALIO. Obiekty to odpowiedniki funkcji. Obiekty mogą być różnych typów i zawierać treść – kod m.in. Groovy, jPALIO. Każdy obiekt może wywoływać dowolną ilość innych obiektów, a także rekurencyjnie siebie. Kod źródłowy stanowiący treść danego obiektu jest przy pierwszym wywołaniu tego obiektu kompilowany i cache’owany w systemie. Więcej o obiektach w jPALIO można przeczytać w <<<<<<<<<<<<<<<TODO>>>>>>>>>>>>>>.

Rozmieszczenie paneli

Moduł obiektów jest podzielony na trzy ramki w których znajdują się odpowiednio:

 1. Nawigator – służy do nawigacji po drzewie obiektów, przywilejów i stron. Za pomocą tego panelu możliwe jest dodawanie, edytowanie właściwości i inne. Więcej na temat nawigatora można przeczytać w nawigator.
 2. Edytor – panel służący do edycji kodu obiektów. Więcej na temat edytora można przeczytać w edytor.
 3. Panel dodatkowy – posiada szereg dodatkowych zakładek w tym:
  • Właściwości – przedstawiają właściwości aktualnie zaznaczonego obiektu lub strony, czy przywileju. Zawsze po edycji właściwości w celu zapisania zmian, należy zapisać dany element. Właściwości,  elementu (obiektu, strony, przywileju) dostępne są również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na odpowiednim elemencie w nawigatorze.
  • Kolejna zakładka zależna jest od wybranego elementu. Dla wybranego obiektu będzie to zakładka „Strony i zadania”, dla przywileju będą to dwie zakładki „Strony” i „Role”, a dla strony „Przywileje”. Zakładki te służą do zarządzania powiązaniami pomiędzy elementami.
  • Kompilator – zakładka, w której przedstawiane są błędy po kompilacji po stronie serwera – więcej na ten temat można przeczytać w kompilacja.
  • Debugger – zakładka przedstawiająca wynik wykonania obiektu po stronie serwera – więcej na ten temat można przeczytać w uruchamianie.
  • Problemy – zakładka w której przedstawiane są wyniki kompilacji kodu po stronie klienta. W zakładce tej przedstawiane są również wyniki inspekcji. Więcej na ten temat w inpekcje i w analiza składni.

Na poniższym obrazku przedstawiono rozmieszczenie poszczególnych ramek: