Moduł Strony


Opis

Moduł Strony w jDesigner służy do zarządzania stronami. Umożliwia on przede wszystkim tworzenie, edycję oraz usuwanie stron. Dodatkowo, w tym module można ustawiać dowolne parametry stron jak i określać przywileje niezbędne do wyświetlania tej strony.

Zobacz także:


[Podstawy] Czym jest Strona?
 

Rozmieszczenie paneli

Moduł strony podzielony został na trzy ramki:

  1. Nawigator – panel służący do nawigacji po drzewie elementów. Po wybraniu z drzewa katalogu, w dolnej części panelu nawigacji zostaną wyświetlone wszystkie strony zlokalizowane w tym katalogu. Po kliknięciu na wybraną stronę w panelach 2 i 3 możliwa jest konfiguracja strony. Wcześniej, bez wybrania strony prawe panele są nieaktywne. Dodatkowo możliwe jest tutaj dodanie bądź usunięcie wybranej z listy strony z zaznaczonego katalogu.
  2. Konfiguracja parametrów strony - panel 2 umożliwia definiowanie parametrów związanych z konkretną stroną.
  3. Panel przywilejów - Panel, w którym możemy określić przywileje, niezbędne do wyświetlenia strony.

Na poniższym obrazku przedstawiono rozmieszczenie poszczególnych ramek:

Dodanie strony

Aby dodać stronę należy w nawigatorze wybrać odpowiedni katalog, a następnie po wciśnięciu przycisku plusa w nawigatorze wypełnić okno dialogowe pytające o parametry tworzonej strony. Wygląd okna dialogowego pokazuje obrazek:Dodanie strony możliwe jest także w module Obiekty. Można tam stworzyć stronę wraz z podpiętym pod nią obiektem. Szczegółowo zostało to opisane w dokumentacji modułu Obiekty.

Zobacz także:


[Nawigacja] Dodawanie stron
 

Edycja parametrów strony

Za pomocą tego modułu mamy możliwość konfigurowanie stron zgodnie z potrzebami. W panelu edycji parametrów strony możemy określić obiekty połączone ze stroną, tj. jej treść, nagłówek a także typ strony (MIME type) a także za pomocą kontrolek określić właściwości strony. Większość z tych parametrów ustalana jest w momencie tworzenia strony, tutaj jednak możliwa jest ich modyfikacja w dowolnym momencie.
Ważne jest, aby po zmianie któregokolwiek z parametrów zapisać zmiany przyscikiem "Zapisz". Bez tego zmiany wprowadzone w parametrach nie zostaną zastosowane.

Przywileje powiązane ze stroną

Za pomocą modułu Strony mamy możliwość określenia przywilejów, jakie musi posiadać użytkownik, aby mógł oglądać stronę. Możemy tutaj korzystać z przywilejów zdefiniowanych z module Przywileje, czyli dodawać bądź usuwać zdefiniowane wcześniej przywileje. Nie mamy możliwości zarządzać przywilejami w tym miejscu, zajmuje się tym oddzielny moduł Przywileje.
Dodanie bądź usunięcie przywileju następuje za pomocą przycisków plusa i minusa w lewym górnym rogu panelu.