Moduł przywilejów


Opis

Moduł Przywileje pozwala zarządzać przywilejami użytkowników systemu. Służy głównie do określania jakie przywileje występują w systemie, a także z jakimi rolami czy stronami są połączone.

Lista przywilejów

Najważniejszym elementem modułu jest lewy panel zawierający listę wszystkich przywilejów zdefiniowanych w instancji. Możliwy jest tutaj przegląd nazw przywilejów, a także dodanie nowego bądź usunięcie istniejącego przywileju.Dodanie nowego przywileju następuje poprzez wciśnięcie przycisku "+". Jeżeli na liście zaznaczymy któryś z przywilejów i wciśniemy przycisk "-" przywilej zostanie usunięty.

Parametry przywilejów

W górnym, prawym rogu panelu modułu Przywileje znajduje się panel do modyfikacji parametrów przywileju zaznaczonego na liści przywilejów. Możemy tutaj edytować parametry określane w momencie tworzenia przywileju. Po dokonaniu edycji przywileju konieczne jest zapisanie zmian przyciskiem "Zapisz". Bez tego zmiany nie zostaną zastosowane.

Dostępne strony

Do każdego przywileju możemy określić jakich stron on dotyczy. Przywilej taki da uprawnienia do otwierania stron które znajdują się na tej liście. Aby dodać stronę do przywileju musimy kliknąć w "+", który znajduję się przy oknie Dostępne strony. Rozwinie nam się wtedy lista wszystkich stron znajdujących się w instancji. Aby usunąć stronę wybieramy ją z listy i następnie klikamy w "-". Pojawi nam się okno dialogowe proszące o potwierdzenie.

Wspomagane role

Do każdego przywileju możemy określić jakie role zawierają dany przywilej. Jeśli rola posiada dany przywilej, dostaje ona wtedy uprawnienia do otwierania stron takie jakie ma dany przywilej. Aby dodać rolę do przywileju musimy kliknąć w "+", który znajduję się przy oknie Wspomagane role. Rozwinie nam się wtedy lista wszystkich ról znajdujących się w instancji. Aby usunąć rolę wybieramy ją z listy i następnie klikamy w "-".