Moduł Role


Opis

Moduł role umożliwia zarządzanie definicją roli istniejących w instancji. Rola jest to zbiór przywilejów. Każdemu użytkownikowi możemy przyznać odpowiednie role, które dają mu przywileje do otwierania stron z uprawnieniami.

Lista ról

Po lewej stronie panelu zarządzania rolami widnieje lista zdefiniowanych ról. Możliwe jest tutaj dodanie roli za pomocą przycisku "+" bądź usunięcie zaznaczonej roli za pomocą przycisku "-". 

Edycja parametrów roli

Aby dokonać edycji parametrów roli ustawionych podczas jej tworzenia należy wybrać ją z listy ról po lewej stronie. Pola do edycji roli znajdują się po prawej stronie, na górze panelu.Aby zapamiętać zmiany klikamy przycisk "Zapisz", jeśli chcemy je odrzucić klikamy przycisk "Anuluj".

Posiadane przywileje

Dla każdej roli określamy jakie przywileje posiada rola. Aby dodać przywilej musimy kliknąć w "+", który znajduje się przy oknie Posiadane Przywileje. Po kliknięciu rozwinie nam się lista wszystkich przywilejów znajdujących się w instancji. aby usunąć przywilej z roli, wybieramy interesujący nas przywilej i klikamy "-".