Mime Types   - Opis

Aby przeglądarka poprawnie wyświetlała zawartość (strony lub media), należy przipisać do nich poprawny MIME code. We właściwościach stron i mediów mamy do dyspozycji MIME code. Po wybraniu przycisku do wyboru MIME code pojawi się poniższe okno:

Możemy w tym oknie dodawać, edytować oraz usuwać typy MIME.