Moduł SQL   - Opis

Moduł SQL pozwala na zadawanie dynamicznych zapytań w języku SQL bezpośrednio na bazie danych. Dostęp do bazy danych jest zdefiniowany w konfiguracji instancji do której użytkownik jest zalogowany w jDesignerze. Moduł SQL jest dostępny w menu narzędziowym jDesignera jak zaznaczono poniżej:

Aby zadać zapytanie do bazy danych, na początku musimy dodać konektor do bazy danych. W tym celu klikamy na "+" i wybieramy interesujący nas konektor. Jeśli jesteśmy już połączeni z bazą danych, w polu tekstowym możemy napisać zapytanie. W celu wykonania zapytania klikamy na ikonę pod nazwą konektora lub naciskamy skrót klawiszowy ctrl+enter. Lista wyników zostanie wypisana w oknie poniżej. Na pasku kontrolnym wyświetlany jest czas zapytania oraz liczba wyświetlonych wierszy.