Moduł ERD


Opis

Maduł ERD umożliwia tworzenie oraz graficzną prezentację diagramów związków encji. Umożliwia ręczne tworzenie schematu bazy danych, a także import/eksport diagramu do innego formatu (np. XML, GIF, txt). z

 

 

Wywołanie modułu

Aby uruchomić moduł ERD, wystarczy wybrać zakładkę "ERD" z panelu narzędzi.

 

 

Spowoduje to wywołanie modułu ERD.

 

Opis komponentów

Odpowiada tabeli z relacyjnej bazy danych. Zawiera listę atrybutów spośród których każdy ma określony typ danych. Przykładowa tabela została zaprezentowana poniżej:

Wszystkie atrybuty, za wyjątkiem klucza głównego(Id) są domyślnie obligatoryjne. W celu oznaczenia wybranego atrybutu jako obowiązkowy, wystarczy zaznaczyć wybrany atrybut, co spowoduje zaznaczenie znajdującej się przy nim kropki na czarno:

Istnieje również możliwość zamiany kolejności poszczególnych atrybutów. Wystarczy jedynie kliknąć strzłkę znajdującą się przy wybranym atrybucie:

 

Jest to tabela, która stanowi połączenie pomiędzy dwoma tabelami typu StdTable, w przypadku gdy relacja między tymi tabelami była M:N. Podobnie jak w przypadku zwykłej tabeli, można w niej deklarować kolejne atrybuty.

Tabela

Połączenie pomiędzy dwoma tabelami StdTable. Component na połączeniu zawiera nazwę atrybutu, który jest kluczem tabeli.

Połączenie pomiędzy tabela StdTable oraz LinkTable. Component na połączeniu zawiera nazwę atrybutu, który jest kluczem tabeli.

Pole opisu.

Typy danych

Typy danych łańcuchowych

 

Typy danych  numerycznych

 

Pozostałe:

 

 

Funkcje modułu

Funkcja ta umożliwia stworzenie skryptu SQL, który spowoduje naniesienie zmian pomiędzy stworzonym schematem, a schematem znajdującym się na serwerze do bazy danych. W celu stworzenia skryptu, należy kliknąc prawym przyciskiem myszy na wybrany schemat ERD, a następnie wybrać opcję "Generuj skrypt", co zostało przedstawione na obrazku poniżej:

W efekcie pojawi się okno generacji skryptu. Należy wybrać odpowiedni rodzaj bazy danych oraz wybrać typ skryptu (skrypt tworzący, modyfikujący lub usuwający schemat).

 

Funkcja ta umożliwia zapisanie pełnego schematu bazy danych do pliku, dzięki czemu możliwe będzie jego późniejsze wczytanie i przedstawienie w niezmienionej formie. W celu wywołania funkcji, należy kliknąc prawym przyciskiem myszy na wybrany schemat ERD, a następnie wybrać opcję "Zapisz na dysku" lub "Wyślij na serwer" co spowoduje odpowiednio zaspis schematu na dysku bądz na serwerze. Przykład przedstawiono na obrazku poniżej:

 

Funkcja ta umożliwia porównanie wybranego schematu z jego wcześniejszymi wersjami. W celu wywołania fnkcji, należy kliknąc prawym przyciskiem myszy na wybrany schemat ERD, a następnie wybrać opcję "Pokaż starsze wersje", co zostało przedstawione na obrazku poniżej:

 

Funkcja ta umożliwia zapisanie graficznej reprezentacji schematu ERD do formatu GIF (w postaci grafiki wektorowej). W celu wywołania fnkcji, należy wybrać z panelu narzędziowego opcję "Eksportuj" a następnie "Obraz schematu bazy danych(GIF)", co zostało przedstawione na obrazku poniżej: