Nawigacja


Wstęp

Okno nawigacji służy do przeglądania, wybierania oraz edycji obiektów, stron i przywilejów w systemie. Hierarchia wszystkich elementów jest oparta na drzewie. W celu uporządkowania elementów w drzewie można tworzyć katalogi na wzór folderów w systemie operacyjnym.

Z poziomu drzewa dostępne są opcje tworzenia nowych elementów, jak również edycja właściwości już istniejących. W kolejnych rozdziałach zostały przedstawione możliwe operacje na drzewie elementów.

Dodawanie obiektów

W celu dodania nowego obiektu klikamy prawym przyciskiem myszy na katalogu w którym ma zostać umieszczony obiekt a następnie nowy->obiekt. W przypadku gdy chcemy utworzyć katalog główny należy kliknąć prawym przyciskiem na pusty obszar wewnątrz panelu nawigacji.

Po otworzeniu się okna dodawania obiektów podajemy nazwę nowego obiektu oraz kod za pomocą którego będziemy się do niego odwoływać(ścieżka_katalogowa.obiekt) oraz opis dotyczący obiektu. Po podaniu danych zatwierdzamy przyciskiem "OK".

 

Dodawanie obiektów

Dodawanie stron

Klikamy prawym przyciskiem myszy na katalogu w którym ma zostać umieszczona strona(strona z obiektem) a następnie nowy->strona (nowy->strona z obiektem). W oknie dodawania strony podajemy jej nazwę i kod. Jako treść strony możemy podać już istniejący obiekt. Wybieramy dodatkowe opcję oraz zatwierdzamy przyciskiem "OK"

Podczas dodawania stron z obiektem obiekty są automatycznie przypisywane do strony jako jej treść. Nazwa obiektu będzie identyczna z nazwą strony. Wybieramy dodatkową opcję Typu obiektu oraz zatwierdzamy dodanie strony z obiektem przyciskiem "OK"

Edycja obiektów i katalogów

Klikamy prawym przyciskiem myszy na obiekcie który chcemy edytować a następnie "Edytuj...". Po zmianie danych zatwierdzamy je przyciskiem "OK"

Usuwanie obiektów

Aby usunąć obiekt klikamy na nim prawym przyciskiem myszy a następnie wybieramy opcje "Usuń". Po sprawdzeniu czy na pewno chcemy usunąć ten obiekt akceptujemy usuniecie.

Przenoszenie obiektów i katalogów

Klikamy prawym przyciskiem myszy na obiekcie(katalogu) który chcemy przenieść a następnie "Przenieś..." W oknie wybieramy katalog do którego ma zostać przeniesiony obiekt(katalog) a następnie zatwierdzamy zmianę przyciskiem "OK". Aby utworzyć wybrany katalog katalogiem głównym(korzeniem w drzewie katalogów) należy wybrać przycisk "Na Górę". Uwaga: w kod obiektu oraz katalogów nie zmieniają się w zależności od lokalizacji i pozostają takie same. Aby je zmienić należy edytować obiekt(katalog).

Widok

Do zmiany wyświetlania widoków służy pasek:

Pierwsza ikonka służy do rozłącznego wyświetlania drzewa katalogów i obiektów ze stronami - katalogi wyświetlane są w górnym oknie a w dolnym wyświetlane są obiekty które zawiera katalog wskazany w górnym oknie.

  1. Druga ikonka służy do ukrywania/wyświetlania stron w oknie katalogów.
  2. Trzecia ikonka służy do ukrywania/wyświetlania obiektów w oknie katalogów.
  3. Czwarta ikonka służy do ukrywania/wyświetlania przywilejów w oknie katalogów.
  4. Piąta ikonka zmienia sposób wyświetlania nazw katalogów(obiektów) z nazw na kody i odwrotnie.
  5. Ostatnia ikonka odświeża widok drzewa.

JDesigner daje nam także możliwość rozwinięcia całego drzewa oraz jego zwinięcia. Dokonujemy tego klikając prawym przyciskiem myszy na katalogu i wybraniu opcji "Drzewko" oraz wyborze opcji "Zwiń wszystko" albo "Rozwiń wszystko".