Kompilacja   - Opis

Kompilacja po stronie serwera jest niezależna od kompilacji lokalnej. Obok błędów i kompilacji na bieżąco w edytorze i zakładce problemy, można wykonać kompilację po stronie serwera. W tym celu należy kliknąć przycisk kompilacja w dolnym panelu, a następnie w zakładce kompilator możemy obejrzeć wyniki kompilacji (błędy, lub komunikat "Obiekt skompilowano pomyślnie" w przypadku gdy skompilowany obiekt nie zawierał błędów).