Uruchamianie   - Opis

W celu podglądu wygenerowanego po skompilowaniu kodu, można użyć narzędzia uruchamiania. W tym celu należy w dolnym panelu nacisnąć przycisk Uruchom (lub użyć skrótu), a następnie w panelu uruchamianie można podglądnąć wygenerowany kod.