Wersjonowanie


Opis

Wersjonowanie jest mechanizmem pozwalającym przechowywać w bazie historyczne wersje obiektów w celu późniejszego śledzenia historii zmian obiektu. Każdy użytkownik może w dowolnymmomencie pracy podglądać zarchiwizowane treści obiektów oraz przywracać ich zawartość bądź fragmenty.

Rodzaje rewizji

Wyróżnia się dwa rodzaje obiektów archiwalnych:

Tworzenie rewizji