Media


Ogólnie

JDesigner daje możliwość zaawansowanej obsługi obiektów multimedialnych. W module obiektów poprzez wybór opcji Wstaw obiekt binarny otwieramy okno dialogowe, w którym mamy możliwość zarządzania obiektami binarnymi.

Opcja wyboru wstawiania obiektów binarnych jest dostępna w menu (Wstaw/Obiekt binarny) oraz w menu narzędziowym jak poniżej:

Dodawanie obiektów binarnych

Aby dodać obiekt binarny (media), należy wpierw wybrać folder w którym będzie umieszczone media (w celu zachowania porządku w aplikacji media powinny być przechowywane w folderach związanych z obiektami, w których są używane). Następnie wybierając + w drzewie po lewej stronie okna dialogowego dodajemy plik znajdujący się u nas na dysku. Po wybraniu pliku i potwierdzeniu, jest on wysyłany na serwer i są wypełniane automatyczne dane. Dla niektórych plików powinniśmy zmienić Mime Type, ponieważ nie jest on zapisany w pliku, a jest wymagany do poprawnego działania wstawiania obiektów binarnych.

Edycja obiektów binarnych

Po wybraniu obiektu binarnego mamy możliwość edycji nazwy, kodu, Typu MIME, oraz opisu w oknie dialogowym po prawej stronie. Zmiany zostają zapisane dopiero po kliknięciu przycisku Zapisz. Niezapisane dane zostają utracone!

W celu zmiany zawartości obiektu binarnego należy kliknąć przycisk Edytuj zawartość.

W celu ściągnięcia pliku z obiektem binarnym na dysk należy kliknąć przycisk Eksportuj zawartość.

Zaznaczenie opcji "Nie używaj sumy kontrolnej dla tego obiektu multimedialnego" powoduje możliwość wyświetlania danego pliku bez sumy kontrolnej w liku do tego pliku.

Wstawianie obiektów binarnych

W zależności od typu MIME obiektu binarnego jest wstawiany różny kod do obiektu i tak po kliknięciu przycisku wstaw zostaje wstawione odpowiednio:

Typ image/x-icon

<link rel="shortcut icon" href="$media.url("_kod_")" type="image/x-icon" />

Typ image/...

<img src="$media.url("_kod_")" border="0"/>
lub jeżeli jest dostępna wysokość i szerokość w pliku

<img src="$media.url("_kod_")" width="200" height="200" border="0"/>

Typ text/css

<link rel="stylesheet" href="$media.url("_kod_")" type="text/css" media="screen" />

Typ text/javascript

<script src="$media.url("_kod_")" type="text/javascript"></script>

Typ application/x-shockwave-flash

Ustalona jest standardowy rozmiar 300x200 pikseli. Użytkownik powinien dopasować ten rozmiar do własnej animacji ponieważ rozmiar nie jest dostępny w pliku.

<object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab"
 width="300" height="200">
 <param name="movie" value="$media.url("_kod_")">
 <param name="quality" value="high">
 <param name="wmode" value="opaque">
 <embed src="$media.url("_kod_")" quality="high" wmode="opaque" 
   width="300" height="200" type="application/x-shockwave-flash" 
   pluginspace="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed>
</object>

Inne typy

<a href="$media.url("_kod_")">_nazwa_</a>

Gdzie _kod_ i _nazwa_ są automatycznie zamieniane na kod i nazwę aktualnie wstawianego obiektu binarnego.

Filtrowanie folderów zawierających media

Istnieje możliwość wyświetlania tylko tych folderów, które zawierają media. W tym celu należy nacisnąć ikonę z filtrem znajdującą się ponad drzewem z folderami:

W celu pokazania wszystkich folderów (również tych, które nie zawierają obecnie żadnych mediów) należy ponownie kliknąć na ikonę z filtrem.