Przeglądanie historii


Opis

Metoda pozwalająca przeglądać historię istniejących obiektów. Dostarcza informacji o wszystkich zmianach, jakie były wykonywane na obiekcie począwszy od jego utworzenia, a także umożliwia porównanie pomiędzy wersjami:

Przykładowe oknow przeglądania historii zostało zamieszczone na poniżej:

 

Wywołanie okna historii

W celu obejrzenia historii obiektu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczony
obiekt, co spowoduje pojawienie się menu, następnie wybrać opcję „Zespół”, a następnie „Pokaż historię obiektu” – co spowoduje wyświetlenie okna zawierającego historię danego obiektu.

Przeglądanie historii obiektu

W oknie historii obiektu domyślnie wyświetlane są jedynie modyfikacje, które były w zawarte w
rewizji. Zaznaczenie opcji „Wyświetl automatyczne archiwizacje” powoduje, że wyświetlone zostaną
również automatyczne archiwizacje danego obiektu.

 

Porównywanie wersjii obiektów