Skróty klawiszowe


Przegląd standardowych skrótów klawiszowych.

W jDesignerze istnieje wiele skrótów klawiszowych, a ich używanie pomaga zoptymalizować pracę. Możliwa jest edycja tych skrótów za pomocą preferencji. Wbudowane zostały 4 niezmienne schematy skrótów: jDesigner (standardowe skróty opracowane przez programistów jDesignera), IDEA, NetBeans i Eclipse. 3 ostatnie pozycje są możliwie najbardziej zbliżone do tych występujących w odpowiednich środowiskach programowania.
W celu edycji skrótów możemy tworzyć własne schematy na podstawie wbudowanych i w nich edytować skróty.
W tym celu należy wejść w Preferencje -> Ustawienia standardowe -> Skróty klawiszowe -> Dodaj schematSkróty edytujemy przez podwójne kliknięcie myszą na skrót.

Standardowe skróty klawiszowe (schemat jDesigner)

Poniżej przedstawiono wszystkie występujące w jDesignerze skróty podzielone na sekcje których dotyczą:

Edycja

Edytor
 • Cofnij - Ctrl + Z
 • Ponów - Ctrl + Shift + Z
 • Internacjonalizacja - Ctrl + I
 • Klonuj widok - Ctrl + W
 • Przesuń tekst w prawo - Ctrl + T
 • Przesuń tekst w lewo - Ctrl + Shift + T
 • Zakomentuj/Odkomentuj blok - Ctrl + Shift + /
 • Zakomentuj/Odkomentuj - Ctrl + /
Ficzery
 • Automatyczne uzupełnianie kodu - Ctrl + SPACJA
 • Automatyczne uzupełnianie parametrów - Ctrl + Shift + SPACJA
 • Klonuj linię - Ctrl + B
 • Przenieś linię niżej - Ctrl + Shift + Strzałka w dół
 • Przenieś linię wyżej - Ctrl + Shift + Strzałka w górę
 • Przeskocz do dopełniającego elementu - Ctrl + J
 • Przeskocz do obiektu pod kursorem - F3
 • Usuń linię - Ctrl + Y
 • Zaznacz element obejmujący - Alt + Shift + Strzałką w górę
 • Zaznacz następny element - Alt + Shift + Strzałka w prawo
 • Zaznacz poprzedni element - Alt + Shift + Strzałka w lewo
 • Przywróć ostatnie zaznaczenie - Alt + Shift + Strzałka w dół
Kompilator
 • Kompiluj - Ctrl + D
 • Wywołaj - Ctrl + E
Moduły
 • Dostęp do baz danych serwera jPalio - Ctrl + Shift + 7
 • Edycja preferencji użytkownika - brak
 • Historia zmian obiektów - brak
 • Pobieranie zdalnych wydań portalu - Ctrl + Shift + 9
 • Zarządzanie obiektami - Alt + 1
 • Zarządzanie stronami - Alt + 2
 • Zarządzanie przywilejami Alt + 3
 • Zarządzanie rolami Alt + 4
 • Zarządzanie zadaniami - Alt + 5
 • Zarządzanie globalnymi parametrami - Alt + 6
 • Zarządzanie użytkownikami jDesignera - Alt + 1
 • Zarządzanie połączeniami - Alt + 0
 • Zarządzanie lokalnymi wydaniami portalu - Ctrl + Shift + 8
Nawigacja
 • Minimalizuj panel z drzewem obiektów - Ctrl + Alt + Strzałka w lewo
 • Minimalizuj panel z właściwościami - Ctrl + Alt + Strzałka w dół
 • Następny w historii - Alt + Strzałka w prawo
 • Poprzedni w historii - Alt + Strzałka w lewo
 • Przejdź do obiektu - Ctrl + N
 • Przejdź do obiektu multimedialnego - Ctrl + M
 • Przejdź do strony - Ctrl + P
 • Przejdź do strony głównej - brak
 • Przejdź do zadania - brak
 • Przejdź do zakładki niżej - Alt + Strzałka w dół
 • Przejdź do zakładki po lewej - Alt + Strzałka w lewo
 • Przejdź do zakładki po prawej - Alt + Strzałka w prawo
 • Przejdź do zakładki wyżej - Alt + Strzałka w górę
 • Przywróć panel z drzewem obiektów - Ctrl + Alt + Strzałka w prawo
 • Przywróć panel z właściwościami - Ctrl + Alt + Strzałka w górę
 • Zamknij wszystkie zakładki poza obecną - Ctrl + Alt + Shift + F4
 • Zamknij wszystkie zakładki - Ctrl + Shift + F4
 • Zamknij obecną zakładkę - Ctrl + F4
Refaktoryzacja
 • Inline zmiennej lokalnej - Alt + Shift + I
 • Wyciągnij obiekt - Alt + Shift + M
 • Wyciągnij zmienną lokalną - Alt + Shift + L
 • Zmiana nazwy zmiennej lokalnej - Alt + Shift + R
Transformacja
 • Kapitalizuj - brak
 • Małe litery - Ctrl + L
 • Wielkie litery - Ctrl + U
 • Zamień małe i duże litery - brak
Wyszukiwanie
 • Przejdź do linii - Ctrl + G
 • Szukaj obiektów - Ctrl + O
 • Znajdź następny - F3
 • Znajdź i zamień - Ctrl + R
 • Znajdź - Ctrl + F