Tworzenie rewizji


Okno tworzenia rewizji

Aby stworzyć rewizję należy wybrać co najmniej jeden obiekt oraz dodać komentarz.

Domyślnie pokazywane są jedynie obiekty, zmodyfikowane przez użytkownika, który chce stworzyć rewizję. Przykład został zamieszczony poniżej:

 

 


Istnieje również możliwość, pokazania wszystkich zmodyfikowanych obiektów, wystarczy jedynie wybrać opcję „Pokaż obiekty zmodyfikowane przez wszystkich użytkowników”, co zostało pokazane na rysunku poniżej:

 

Wywołanie okna tworzenia rewizji

W celu wywołanie okna umożliwiającego stworzenie rewizji należy kliknąć prawym przyciskiem
myszy na obszarze okna, zawierającego listę obiektów, a następnie wybrać z menu: „Zespół” -
> „Stwórz rewizję”. W zależności od aktualnej pozycji kursora, możemy uzyskać następujące
rezultaty:

Lista zmodyfikowanych obiektów

Lista zmodyfikowanych obiektów może zostać przedstawiona na dwa sposoby:

 

 

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na folder, powoduje pokazanie się menu, które umożliwia
automatyczne zaznaczenie/odznaczenie wszystkich obiektów, które znajdują się w tym folderze.

W celu odróżnienia obiektów usuniętych od istniejących, zostały one wyróżnione kolorem szarym.
Przykład został zaprezentowany na rysunku powyżej.