Porównywanie instancji


Opis

Zdarza się, że utrzymanie projektu musi być wykonane przez osobę nie związaną wcześniej z projektem. W celu ułatwienia znajdywania różnic pomiędzy instancjami (np. deweloperską i produkcyjną) zostało stworzone narzędzie do porównania zawartości.

Wywołanie

Różnice pomiędzy instancjami należy porównywać za pomocą narzędzi typu "diff" lub jego graficznych odpowiedników np. "meld". Zawartość plików do porównania generuje się w jDesignerze podłączonym do instancji z której chcemy mieć zrzut zawartości. W tym celu wybieramy pozycję w menu tak jak na obrazku:

Zrzut sum MD5

Po wybraniu nazwy pliku w którym zostanie zapisana zawartość instancji np. "zrzut_1.txt" będą obliczane sumy MD5 dla obiektów w jDesignerze. W zależności od wielkości kodu w instancji może to potrwać kilka minut.

Porównywanie

W zrzucie zawartości instancji są porównywane następujące cechy:

Przykładowy widok porównania instancji jest widoczny na obrazku:

Dzięki takiemu porównaniu w łatwy sposób można znaleźć brakujące przywileje, role, obiekty, strony, itp.. A także różnice w treści obiektów oraz zmiennych globalnych.