jPalio Instance Updater   - Opis

jPalio Instance Updater

Opis

jPalio Instance Updater - umożliwia automatyczne wgrywanie nowych wydań z jednej instancji na drugą. Mechanizm ten został napisany w jPalio(Groovy) i wgrywany jest za pomocą łatki. Mechanizm wykorzystuje wydania zdalne oraz standardowe zadania jPalio.

Pojęcia

Instancja źródłowa - instancja z której będą pochodzić łatki z kolejnymi wydaniami portalu Instancja docelowa - instancja połączona z instancją źródłową za pomocą mechanizmy wydań zdalnych jPalio

Instalacja

 1. Konfiguracja instancji docelowej, aby mogła korzystać z wydań zdalnych.
 2. Wgranie łatki jpalio.instanceUpdater.zip na serwer źródłowy. Punkt jest istotny, ponieważ przenoszać kod aplikacji na instancję docelową, będziemy ją nadpisywać, a nie chcemy, żeby kody jPalio Instance Updater został pominięty.
 3. Wgranie łatki jpalio.instanceUpdater.zip na serwer docelowy.
 4. Na serwerze docelowy wykonanie obiektu: jpalio.instanceUpdater.Install.
 5. Na serwerze docelowym ustawienie parametru globalnego: jpalio.instanceUpdater.treeBranch. Łatki w wydaniach lokalnych i zdalnych ułożone są w strukturę drzewiastą. Parametr jpalio.instanceUpdater.treeBranch zawiera nazwę najwyższego poziomu tego drzewa od którego mają być sprawdzane nowe wydania.
 6. W obiekcie jpalio.instanceUpdater.Runner w okolicach linii 121 (importOptions.importCompatibleOptions("delete-all")) na obiekcie importOptions ustawić porządane przez siebie opcje importu łatek. Aby ustalić możliwości konfiguracji należy zapoznać się z klasą: palio.services.portal.importing.PortalImportOptions
 7. Na serwerze docelowym skonfigurować zadanie według własnego uznania, do którego podłączony zostaje obiekt jpalio.instanceUpdater.Runner.

Konfiguracja wydań zdalnych

 1. Na instancji źródłowej stworzyć użytkownika(użytkownika jDesignera - DS_USER) oraz nadać mu rolę versioner.
 2. W konfiguracji instancji docelowej umieścić zapis:

  <versioner>
    <source url="localhost:5465/source">
      <user>versioner</user>
      <password>palio</password>
    </source>
  </versioner>
  

  gdzie:

  • url - adres instancji źródłowej
  • 5465 - porst jDesignera instancji źródłowej
  • source - nazwa instancji źródłowej
  • user - nazwa użytkowanika(użytkownika jDesignera - DS_USER) utworzonego w punkcie pierwszym
  • password - hasło użytkowanika(użytkownika jDesignera - DS_USER) utworzonego w punkcie pierwszym
 3. Restart jPalio

 4. Sprawdzić czy konfiguracja została przeprowadzona poprawnie. Wejść na instancję docelową za pomocą jDesignera. Przejść do zakładki wydania zdalne(aby zakłada była widoczna, użytkownik musi mieć rolę versioner), jeśli jDesigner nie zgłasza błędu konfiguracja została przeprowadzona prawidłowo.