Wstęp


Czym jest jPALIO?

jPALIO to platforma aplikacyjna (application framework) oparta na języku JAVA, która służy do implementacji i uruchamiania wszelkiego rodzaju aplikacji: biznesowych, multimedialnych, sterujących, portalowych itp. działających w szeroko pojętym środowisku technologii internetowych.

Założeniem platformy jPALIO jest szybkie tworzenie aplikacji od zera do w pełni działającego produktu a następnie utrzymywanie i wzrost wraz z rozwojem używającego je przedsiębiorstwa. W ten sposób platforma jPALIO łączy w sobie filozofię rozwoju oprogramowania metodyk lekkich i zwinnych (agile) z metodykami ciężkimi.

Platforma jPALIO składa się z dwóch głównych elementów:

Środowisko wykonawcze

Środowisko wykonawcze odpowiada za wykonywanie programu napisanego w jednym ze wspieranych języków. Środowisko wykonawcze działa na zasadzie serwera aplikacyjnego: odbiera wywołanie od klienta przez jeden z akceptowanych protokołów komunikacyjnych, następnie wykonuje odpowiedni fragment programu i ostatecznie odsyła rezultat wykonania do klienta.  
Od strony technicznej środowisko wykonawcze jest serwletem języka Java, który może być osadzony w dowolnym kontenerze serwletów jak np.: Apache Tomcat, IBM WebSphere, Oracle OAS itp.

Zintegrowane środowisko programistyczne

Zintegrowane środowisko programistyczne jPALIO to aplikacja jDesigner, w języku Java, służąca do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania wykonywanego w  środowisku wykonawczym jPALIO. jDesigner komunikuje się ze środowiskiem wykonawczym przy użyciu własnego protokołu komunikacyjnego.

 

Platforma jPALIO umożliwia tworzenie i uruchamianie aplikacji przeglądarkowych w architekturze trój-warstwowej i wielowarstwowej a także aplikacji w architekturze klient-serwer obsługiwanych przez tzw. grubego klienta.

Platforma jPALIO umożliwia wykorzystanie wszystkich współczesnych technik, technologii i narzędzi implementacyjnych:

Każda aplikacja na platformie jPALIO może być tworzona przy użyciu wielu języków m.in.:

Lista języków dostępnych na platformie jPALIO jest stale powiększana.

obiektowo

Główne cechy

Cechy środowiska wykonawczego:

 

Dlaczego jPALIO?

jPALIO jest platformą, która w zastosowaniach mieści się pomiędzy prostymi językami skryptowymi typu PHP a zaawansowanymi rozwiązaniami klasy Enterprise (J2EE, JEE). Z jednej strony zapewnia większe możliwości zarządzania, większą wydajność i skalowalność niż języki skryptowe a z drugiej strony umożliwia znacznie szybsze wdrożenie programistów, projektantów i architektów niż skomplikowane i nadmiernie rozbudowane platformy standardu Enterprise.

Architektura

1. Architektura ogólna środowiska wykonawczego platformy jPALIO

 

 

Rys. 1 Architektura ogólna środowiska wykonawczego.

 

2. Architektura jądra środowiska wykonawczego platformy jPALIO