Co nowego?


Analiza składni

Od wersji jPALIO 7.4 jDESIGNER posiada wbudowany kompilator po stronie aplikacji. Pozwala on na wykrywanie prostych błędów i potencjalnych pomyłek programisty oraz ostrzeganie o nich bezpośrednio w kodzie.

Kompilacja i podświetlanie błędów odbywa się w locie zawsze po otwarciu nowego obiektu i po każdej zmianie zawartości. W obecnej wersji wspierane są obiekty typu jPALIO.

Rozbudowaliśmy również uzupełnianie kodu oraz dodaliśmy podpowiedzi parametrów przy wywołaniach metod.

Wersjonowanie i porównywanie

Wersjonowanie jest mechanizmem pozwalającym przechowywać w bazie historyczne wersje obiektów w celu późniejszego śledzenia historii zmian obiektu. Każdy użytkownik może w dowolnym momencie pracy podglądać zarchiwizowane treści obiektów oraz przywracać ich zawartość bądź fragmenty.

Wyróżnia się dwie warstwy archiwizacji:

  1. Zarchiwizowane wersje obiektów - są tworzone na żądanie użytkownika bądź automatycznie (archiwizacja jest wykonywana automatycznie po upłynięciu 15 minut od ostatniego zapisu, przed usunięciem obiektu oraz przed modyfikacją przez innego użytkownika niż poprzednio.
  2. Rewizje – są tworzone wyłącznie na żądanie użytkownika, opatrzone są komentarzem oraz unikalnym numerem. Z rewizją może być skojarzonych wiele obiektów. Wszystkie wskazane przy tworzeniu rewizji obiekty zostaną zarchiwizowane zgodnie z aktualnym stanem i przypisane do tej rewizji. Odpowiadają one rewizjom systemu kontroli wersji SVN.
Obiekty, które zostały zmodyfikowane i nie przypisane po tym czasie do żadnej rewizji są wyróżnione w drzewie specjalnymi kolorami: zielonym (jeżeli ostatnia modyfikacja była przeprowadzona przez Ciebie), niebieskim (w przypadku innego użytkownika).

W każdym momencie pracy możesz porównywać ze sobą dowolne dwie zarchiwizowane wersje obiektów, możesz też łatwo porównać aktualną wersję obiektu z jego wersją z przeszłości.

Panel administracyjny

W wersji jPALIO 7.4 oddaliśmy do Twojej dyspozycji, nowy rozbudowany panel administracyjny, który jest dostępny pod adresem:

http://host_name[:port]/palio/html.run

Nowy panel w stosunku do poprzedniego (html.info) zawiera znacznie bogatszą oprawę graficzną. Jest też bardziej interaktywny dzięki wykorzystaniu technologii AJAX. Dodatkowo, nowy panel administracyjny wymaga autoryzacji, dzięki czemu będzie mógł być dostępny nawet poza zaufaną siecią.

W stosunku do poprzednika, został rozbudowany o nowe funkcjonalności:

Rozbudowane wgrywanie łatek

W nowej wersji serwera rozszerzono sposób wgrywania łatek. Okno parametrów wgrywania łatek zostało podzielone na trzy zakładki, każda działająca niezależnie. Zakładka „Kompatybilne” zawiera konfigurację znaną z poprzednich wersji. Pozostałe dwie nowo dodane zakładki opisują pełną zaawansowaną oraz uproszczoną konfigurację. Główną cechą wprowadzonych zmian jest możliwość określenia podejmowanej akcji dla każdego typu elementów niezależnie (np. można wgrać role, przywileje, połączenia między rolami i przywilejami a bez wgrywania stron).

Dodatkowo dla obiektów oraz multimediów dodano do wyboru nowy rodzaj akcji „Wgraj nadpisując tylko starsze” (akcja ta powoduje zastąpienie elementu przez element w łatce tylko wtedy gdy data modyfikacji elementu z łatki jest nowsza niż data modyfikacji na serwerze docelowym). Dodatkowo istnieje możliwość automatycznej aktywacji/dezaktywacji wgranych z łatki zadań.