Podstawowe   - Wprowadzenie

Moduły podstawowe to zestawy podstawowych metod dostępnych w każdej instancji jPALIO. Moduły te nie wymagają konfiguracji. Charakterystyczna dla modułów podstawowych jest możliwość wywoływania metod w nich zdefiniowanych bez poprzedzania nazwy metody nazwą modułu.

Istnieje 6 modułów podstawowych