Wstęp

Hibernate to framework stworzony do realizacji warstwy dostępu do danych (ang. persistance layer). Zapewnia on przede wszystkim translację danych pomiędzy relacyjną bazą danych, a światem obiektowym (ang. O/R mapping). Opiera się na wykorzystaniu opisu struktury danych za pomocą języka XML lub adnotacji, dzięki czemu można "rzutować" klasy Java bezpośrednio na istniejące tabele bazy danych. Dodatkowo odpowiednio skonfigurowany Hibernate zwiększa wydajność operacji na bazie danych dzięki buforowaniu i minimalizacji liczby przesyłanych zapytań.

jPALIO zostało zintegrowane z Hibernate za pomocą konektora Hibernate, dodatkowego modułu Hibernate oraz nowego typu obiektów jPALIO. Hibernate jest wspierany w wersjach jPALIO >=7.2