Moduł Hibernate

Moduł Hibernate (klasa: palio.modules.Hibernate) jest modułem standardowym dołączanym do każdej instancji jPALIO. Używanie jego ma sens tylko wtedy kiedy w danej instancji istnieje skonfigurowany przynajmniej jeden konektor Hibernate. Głównym zadaniem modułu Hibernate jest zapewnienie dostępu do sesji Hibernate stworzonej za pomocą fabryki sesji wykreowanej w konektorze typu Hibernate.

Moduł zapewnia dwie podstawowe metody: