Transakcyjność

Konektor typu Hibernate może być dołączany do transakcji realizowanej za pomocą standardowego mechanizmu jPALIO.

Przykład w języku Groovy:

Sql sql = Groovy.module("sql")
try {
  sql.transactionStart()
  sql.transactionAdd("connector_name", "data")
  ..
  // Hibernate session operations
  // Operations sql.write...
  ..
  sql.commit()
} catch(Exception ex) {
  sql.rollback()
} finally {
  sql.transactionStop()
}