Przykład użycia modułu

Przykład wywołania w języku jPALIO

$myModule.echo("Hello jPALIO!")
$mymodule.echo("Hello jPALIO!")
$MYMODULE.echo("Hello jPALIO!")

Przykład wywołania w języku Groovy/JAVA

palio.Groovy.module("myModule").echo("Hello jPALIO!")
palio.Groovy.module("mymodule").echo("Hello jPALIO!")
palio.Groovy.module("MYMODULE").echo("Hello jPALIO!")

Wszystkie powyższe wywołania (zarówno w jPALIO i Groovy) wykonują dokładnie tą samą operację. Wywołują jednoargumentową metodę echo z modułu myModule.