Opis

Moduł SNMP jest modułem zewnętrznym jPalio służącym do komunikacji jPalio z urządzeniami obsługującymi protokół snmp w wersjach 1,2c i 3. Umożliwia on:

Moduł ten jest modułem typu EXTERNAL, co oznacza, że domyślnie nie jest widziany przez jPalio, wymagana jest do tego konfiguracja w pliku instancji.

Status modułu

Listener może działać na jeden z trzech sposobów (INSTANCE, INSTANCE_LISTENER, GLOBAL_LISTENER) oraz znajdować się w jednym z pięciu stanów (FAILED, STOPPED, CREATING, LIMITED_LISTENING, LISTENING), jeśli został już uruchomiony, można to sprawdzić wykonując:

$snmp.getEngineType()
$snmp.getEngineState()

Typu modułu:

Określa typ listenera obsługującego nadchodzące pakiety:

Stany modułu:

Określają w jaki sposób działa mechanizm obsługi protokołu snmp: