Schemat bazy danych

Tabele w bazie danych instancji

Od wersji jPalio 7.4 obsługiwana jest automatyczna aktualizacja oraz tworzenie tabel, o ile nie zostało to zablokowane w konfiguracji.

Struktura tabel dodawana do instacji (schemat dla Postgresa).

model
Skrypt generujący schemat: pobierz.