Uwierzytelnianie

Wersja 1 oraz 2c

W przypadku wersji protokołu 1 lub 2c nazwa użytkownika jest używana jako community string i nie potrzebne są inne zabiegi, aby pakiet został poprawnie obsłużony.

Wersja 3

Aby komunikować się protokołem w wersji 3 wymagane jest zdefiniowanie użytkowników, wraz z ich algorytmami uwierzytelnienia i prywatności oraz hasłami. Użytkownicy mogą być zapisywani do bazy danych i odczytywani przy starcie instancji. Dane użytkowników obowiązują w ramach jednej instancji, niezależnie od sposobu działania listenera, można je dodawać, usuwać oraz pobierać na podstawie nadanej, mającej charakter informacyjny nazwie.

$snmp.addV3user("torn", "SHA", "torntorn", "DES", "torntorn")

Nazwa użytkownika w przypadku wersji 3 spowoduje pobranie danych użytkownika o danej nazwie, a w przypadku wersji 1 i 2c nazwa zostanie użyta jako community string, nie będąc nigdzie zapisywana.

Uwagi

Uwierzytelnienie dla użytkownika jest opcjonalne, szyfrowanie wymaga ustawionego uwierzytelnienia.

Jeśli urządzenia posiada skonfigurowanego użytkownika o nazwie np torn oraz zdefiniowane hasła, a serwer jPalio posiada użytkownika o nazwie user oraz podanych jednakowych algorytmach i hasłach, komunikacja asynchroniczna nie dojdzie do skutku (odpowiedzi oraz trapy nie będą przetwarzane).

Aby temu zapobiec użytkownik zdefiniowany w instancji musi nazywać się tak samo jak na urządzeniu - w tym przypadku torn, zamiast user.