Przykłady

Typowym zastosowaniem parametru _RowID jest użycie go do przekazywania w adresie URL identyfikatora rekordu w tabeli bazodanowej. Poniższy przykład demonstruje użycie metody url do prezentacji listy stron jPALIO oraz prezentacji szczegółów dotyczących każdej strony

$ifNull($_RowID, {
 $=(@counter, 1)
 $=(@page, (Object[])null)
 <table border="1">
 <tr>
  <th>No</th>
  <th>Page</th>
 </tr>
 $for(@page, $sql.read("select id, name from p_pages order by name", (Object[])null, [Long, String]), {
  <tr>
   <td align="right">$@counter</td>
   <td align="left"><a href="$url($currentPageCode(), $@page[0])">$toHTML((String)$@page[1])</a></td>
  </tr>
  $++(@counter)
 })
 </table>
}, {
 $=(@page, $sql.readLine("select name, code, is_protected, is_binary, no_checksum, req_unique_id from p_pages where id = ?", [$toLong((String)$_RowID)], [String, String, String, String, String, String]))
 
 <table border="1">
 <tr>
  <td><b>Page name</b></td>
  <td>$toHTML((String)$@page[0])</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><b>Page code</b></td>
  <td>$@page[1]</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><b>Is protected</b></td>
  <td>$if($==((String)$@page[2],"Y"),{yes},{no})</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><b>Is binary</b></td>
  <td>$if($==((String)$@page[3],"Y"),{yes},{no})</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><b>Requires checksum</b></td>
  <td>$if($==((String)$@page[4],"Y"),{no},{yes})</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><b>Requires unique identifier</b></td>
  <td>$if($==((String)$@page[5],"Y"),{yes},{no})</td>
 </tr>
 </table>
 
 <input type="button" value="Back" onclick="window.location='$url($currentPageCode())';">
})

 

Przykład użycia metod login i logout

$ifNull($user.userID(), {
 $html.createForm("login_form", "login_form", $login($currentPageCode()), (String)null, (String)null, {
  LOGIN: $html.loginField((String)null, 100, "LOGIN")
  PASSWORD: $html.passwordField(100, "PASSWORD")
  $html.submitButton("_UserLogin", "LOG IN")
 }, {})
}, {
 <input type="button" value="LOG OUT" onclick="window.location='$logout($currentPageCode())';">
})

 

Pobieranie aktualnych kursów walut

$=(@exchangeRatesHTML, $urlContent("http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html"))
$=(@exchancheRatesXMLURL, $findRegex($@exchangeRatesHTML, "href=\"([^\\.]+.xml)\""))

$ifNotNull($@exchancheRatesXMLURL, {
 $=(@exchangeRatesXML, $urlContent($+("http://www.nbp.pl", $@exchancheRatesXMLURL[1])))
 
 $=(@exchangeRatesCodes, $xml.evaluateXPathAsNodesText($@exchangeRatesXML, "//pozycja/kod_waluty"))
 $=(@exchangeRatesMultipilers, $xml.evaluateXPathAsNodesText($@exchangeRatesXML, "//pozycja/przelicznik"))
 $=(@exchangeRatesAverages, $xml.evaluateXPathAsNodesText($@exchangeRatesXML, "//pozycja/kurs_sredni"))
 
 $=(@exchangeRates, $emptyList())
 $=(@exchangeRateCounter, 0)
 $for($length($@exchangeRatesCodes), {
  $util.add($@exchangeRates, [
   $get($@exchangeRatesCodes, $@exchangeRateCounter), 
   $/($toBigDecimal((String)$get($@exchangeRatesAverages, $@exchangeRateCounter), "", ","), $toLong((String)$get($@exchangeRatesMultipilers, $@exchangeRateCounter)), 8)
  ])
  $++(@exchangeRateCounter)
 })
 
 Current exchange rates: $asArray($@exchangeRates)
})