Konfiguracja

Moduł Editor jest modułem zewnętrznym, stąd isnieje konieczność dodania go do konfiguracji instancji jPALIO:

<module name="editor"/>

 

Tak jak wspmniano we wstępie, wszystkie zasoby edytora są serwowane przez serwlet, którego nie ma w domyślnej dystrybucji jPALIO. Aby go dodać należy dodać następujące wpisy w pliku web.xml.

<servlet>
    <servlet-name>html.editor</servlet-name>
    <servlet-class>html.editor</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>html.editor</servlet-name>
    <url-pattern>/html.editor/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

 

Konfiguracja wszystkich opcji edytora dostępna jest pod poniższym odnośnikiem:

http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Index