Opis

Moduł Media udostępnia metody do generowania adresów obiektów multimedialnych oraz do odtwarzania na stronach filmów w formacie FLV.

Adresy obiektów multimedialnych mogą być generowane za pomocą metod url(String code) oraz simpleUrl(String code) gdzie code jest kodem obiektu multimedialnego w tabeli systemowej p_media. Różnica pomiędzy powyższymi metodami polega na tym, że metoda simpleUrl generuje adres URL obiektu multimedialnego w formie czytelnej dla użytkownika. Adres URL wygenerowany za pomocą metody simpleURL ma postać

/media/nazwa_instancji_jpalio/kod/obiektu/multimedialnego.rozszerzenie

gdzie

/media - nazwa serwletu
/nazwa_instancji_jpalio - nazwa instancji jPALIO
/kod/obiektu/multimedialnego.rozszerzenie - część adresu utworzona w oparciu o kod obiektu multimedialnego w taki sposób, że człony kodu obiektu multimedialnego odpowiadające ścieżce katalogowej są oddzielane znakiem "/"

Metoda simpleUrl jest bardzo użyteczna przy umieszczaniu w kodzie jPALIO arkuszy stylów czy skryptów, które zawierają odnośniki do innych elementów (grafik, animacji, innych arkuszy stylów i skryptów). Jeżeli w jDesignerze przy dodawaniu do mediów akruszy stylów i skryptów oraz elementów z nimi powiązanych zostanie zachowana struktura katalogowa z dysku (czyli strukturze katalogów na dysku będzie odpowiadać struktura katalogów w jPALIO), wówczas nie będzie potrzeby modyfikowania źródeł arkuszy stylów i skryptów. jDesigner przy dodawaniu plików do mediów sugeruje kod obiektu zgodny z oczekiwanym przez metodę simpleUrl.

Do umieszczania na stronach odtwarzacza filmów FLV służy metoda videoFlash, która umożliwia określenie położenia pliku FLV, rozmiarów odtwarzacza, czasu buforowania oraz widoczności kontrolek.