Opis

Moduł Text to zestaw metod do wykonywania operacji na ciągach znaków - pobierania informacji o ciągach znaków, przekształcania ciągów znaków, dzielenia i łączenia ciągów znaków oraz wyrażeń regularnych.

Pobieranie informacji o ciągach znaków

Do pobierania informacji zawartych w ciągach znaków służą następujące funkcje

Przekształcanie ciągów znaków

Do przekształcania ciągów znaków służą następujące funkcje

Dzielenie i łączenie ciągów znaków

Do dzielenia ciągów znaków służą następujące funkcje

Do sklejania ciągów znaków służą następujące funkcje

Jednym z zastosowań funkcji join() jest sklejanie warunków zapytań SQL budowanych dynamicznie. Wówczas tablica ciągów znaków do sklejenia zawiera warunki natomiast łączącym je ciągiem znaków jest and (poprzedzony i zakończony spacją).

Wyrażenia regularne

Do wykonywania operacji na ciągach znaków z użyciem wyrażeń regularnych zdefiniowano następujące funkcje