Opis

Moduł Sql udostępnia zestaw funkcji do komunikacji z bazami danych. Możliwa jest komunikacja z dowolną bazą danych - warunkiem jest zdefiniowanie w pliku konfiguracyjnym instancji konektora do takiej bazy danych oraz istnienie w katalogu bibliotek JPALIO odpowiednich sterowników JDBC.

W związku z tym, że jednym z założeń koncepcji JALIO jest utrzymywanie, w miarę możliwości, danych w bazie, to moduł Sql jest jednym z ważniejszych i części używanych narzędzi podczas tworzenia aplikacji.