Przykłady

Operacje na tablicach

$=(@table, $util.emptyTable(5))

$util.set($@table, 0, "r")
$util.set($@table, 1, "n")
$util.set($@table, 2, "w")
$util.set($@table, 3, "o")
$util.set($@table, 4, "g")
$util.sort($@table)

$=(@element, (String)null)
$for(@element, $util.reverse($@table), {$@element})

 

Operacje na tablicach bajtów

$=(@bytes, $util.emptyByteTable(6))

$util.set($@bytes, 0, 106)
$util.set($@bytes, 1, 80)
$util.set($@bytes, 2, 65)
$util.set($@bytes, 3, 76)
$util.set($@bytes, 4, 73)
$util.set($@bytes, 5, 79)

$toString($@bytes, "ASCII")

 

Operacje na listach - wyświetlenie elementów z gałęzi drzewa rozpoczynającej się elementem o identyfikatorze 3

$=(@tree, $util.asList([[1, null], [2, 1], [3, 1], [4, 1], [5, 3], [6, 3], [7, 6]]))
$=(@list, $util.sort($util.getColumn($util.getChildren($@tree, 3, true), 0), 0))

$=(@element, (Object[])null)
$for(@element, $@list, {
  $@element<br>
})

 

Operacje na mapach

$=(@digits, $util.emptyMap())

$util.put($@digits, 0, "zero")
$util.put($@digits, 1, "jeden")
$util.put($@digits, 2, "dwa")
$util.put($@digits, 3, "trzy")
$util.put($@digits, 4, "cztery")
$util.put($@digits, 5, "pięć")
$util.put($@digits, 6, "sześć")
$util.put($@digits, 7, "siedem")
$util.put($@digits, 8, "osiem")
$util.put($@digits, 9, "dziewięć")
$util.put($@digits, 10, "dziesięć")

$util.remove($@digits, 10)

$=(@digit, (Long)null)
$for(@digit, $util.mapKeys($@digits), {
  $@digit => $util.get($@digits, $@digit) <br>
})