Przykłady

Przykładowy dokument PDF (kod źródłowy do umieszczenia na stronie binarnej)

$itext.createDocument("A4", true)
$itext.setMetaData("jPALIO S.A.", "Zaświadczenie")
$itext.setMargins(30, 30, 30, 30, false)

$itext.setHeader(1, {
$itext.setFont("/opt/jpalio/fonts/times.ttf", 8)
$itext.addTableCell([0, 0, 1, 1], "____________________________________________________________________________________________________________________________________")
})

$itext.setFooter(1, {
$itext.setFont("/opt/jpalio/fonts/times.ttf", 8)
$itext.addTableCell([0, 0, 1, 1], "____________________________________________________________________________________________________________________________________")
})

$itext.openDocument()

$itext.addTable(2, 0, 100, {
$itext.setFont("/opt/jpalio/fonts/times.ttf", 12)
$itext.addTableCell(0, "jPALIO S.A.\nul. Joteyki 20\n02-317 Warszawa")
$itext.setFont("/opt/jpalio/fonts/times.ttf", 12)
$itext.addTableCell([0, 0, 1, 2], "Warszawa, 1 stycznia 2010")
$itext.setFont("/opt/jpalio/fonts/timesbd.ttf", 14)
$itext.addTableCell([0, 0, 1, 0, 6, 24], "Nr Z676/2008")
$itext.addTableCell(0, "")
})

$=(IMAGE, $sql.readLine("select content from p_media where code = 'media.images.emblem.jpg'"))
$itext.addImage((byte[])$IMAGE[0], [null, [247, 675], "ABSOLUTE", [100, 100]])

$itext.setFont("/opt/jpalio/fonts/timesbd.ttf", 20)
$itext.addParagraph(1, [32, null, 48, 48], "Zaświadczenie")

$itext.addParagraph(3, [20, 20], {
$itext.setFont("/opt/jpalio/fonts/times.ttf", 16)
$itext.addText("Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst ")
$itext.setFont("/opt/jpalio/fonts/timesbd.ttf", 16)
$itext.addText("tekst tekst ")
$itext.setFont("/opt/jpalio/fonts/times.ttf", 16)
$itext.addText("tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.")
})

$itext.addList("NUMBERS", 20, [], {
$itext.setFont("/opt/jpalio/fonts/times.ttf", 16)
$=(@counter, 1)
$for(7, {
$itext.addListItem(0, $+(["Punkt ", $@counter]))
$++(@counter)
})
})

$itext.setFont("/opt/jpalio/fonts/times.ttf", 8)
$itext.addTable(2, 0, [100, null, 100], {
$itext.addTableCell(0, "")
$itext.addTableCell([0, 0, 1, 1, 4], "...........................................................................\npieczęć i podpis")
})

$writeBinary($itext.closeDocument())

 

Używanie szablonów na przykładzie kodów kreskowych EAN13 (kod źrółowy do umieszczenia na stronie binarnej)

$itext.createDocument("A4", true)
$itext.setMetaData("jPALIO S.A.", "Kod kreskowy")
$itext.openDocument()

$=(@barCode, "1234567890123")
$=(@barCodeTemplate, $itext.createBarcode($@barCode, "EAN13"))
$itext.addTemplate(100, 740, $@barCodeTemplate)
$itext.setFont("/opt/jpalio/fonts/times.ttf", 10)
$itext.addText(105, 730, $@barCode)

$writeBinary($itext.closeDocument())