Wykorzystanie

IBM WebSphere ILOG JRules oferuje funkcjonalność potrzebną do budowania i wdrażania aplikacji działających w oparciu o reguły w środowiskach Java, mainframe i SOA. Programiści mogą w prosty sposób budować i wdrażać aplikacje, które w oparciu o reguły automatyzują podejmowanie decyzji w ramach szczegółowych, zmiennych procesów używanych przez systemy biznesowe. Narzędzie przyspiesza tworzenie i serwisowanie takich aplikacji oraz ogranicza pracochłonność i koszty takich prac.