Architektura

Ogólny sposób wywoływania JRules za pomocą jPALIO przedstawia poniższy obrazek:

Przebieg wykonania reguły biznesowej z użyciem JRules wygląda następująco: