Tworzenie reguł JRules

Aby wywołać regułę i otrzymać z niej wynik należy:

  1. skonfigurować serwer RES (Rule Execution Server) oraz RTS (Rule Team Server)
  2. stworzyć projekt na stronie teamserver http://adres:8080/teamserver
  3. opublikować dokument RuleDoc w którym będą edytowane reguły oraz przepływy

  4. przykładową regułę oraz przepływ przeznaczoną do edycji w dokumenie typu RuleDoc przedstawiono na poniższych dwóch rysunkach:
  5. po zmodyfikowaniu oraz utworzeniu nowych reguł oraz przepływów należy przenieść dokument RuleDoc do projektu na stronie teamserver. Przedstawiono to na poniższym rysunku:
  6. aktualny projekt reguł należy umieścić na serwerze RES wykonującym reguły:


W tym momencie jest możliwe wywołanie reguły JRules. Należy zwrócić uwagę, że sposób tworzenia i zarządzania regułami za pomocą dokumentów pakietu Office jest możliwe dla klienta końcowego nie posiadającego wiedzy programistycznej. Użytkownik nie posiadający wiedzy programistycznej może także edytować reguły biznesowe bezpośrednio za pomocą strony teamserver. Jednak w tym podejściu nie możliwa jest edycja przepływów (ang. flow) między regułami.

Dla osób mających wiedzę informatyczną, możliwa jest edycja reguł i przepływów bezpośrednio w projektach programu eclipse z pluginem do JRules  - ILOG Business Rule Studio. To środowisko może być przez takie osoby preferowane ponieważ istnieje dodatkowo możliwość wpływu na webservices.